วันที่ 25 – 28 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ก่อนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 และสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อยกระดับความรู้ พัฒนาทักษะ นำไปสู่การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรม 4 วัน จำนวน 30 ชั่วโมง ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นวิทยากร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *