วันที่ 19 – 24 ตุลาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเละเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพครูก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต ทั้งนี้ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยตอบรับตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *