คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอเชิญร่วม “วิ่ง” FIT RUN 2019 ในวันที่ 29 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลน ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

โดยมีวัตถุประสงค์

  • เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษาและการออกค่ายอาสาช่วยเหลือชุมชน
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและตระหนักถึงประโยชน์การออกกำลังกาย
  • เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์

วันที่จัดงาน

  • วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2562 รับเสื้อ และป้ายหมายเลข ณ อาคาร 10 ชั้น 2 สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เวลา 09.00-16.00 น.
  • วันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2562 (เริ่มแข่งขัน) โดยมีกำหนดการดังตารางการแข่งขัน ดังนี้
เวลากำหนดการกิจกรรม
04.45 น. เช็คอินนักวิ่ง Half Marathon 21 Km.
05.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Half Marathon 21 Km.
05.30 น. เช็คอินนักวิ่ง Mini Marathon 10.5 Km.
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Mini Marathon 10.5 Km.
06.30 น. เช็คอินนักวิ่ง Funrun 5 Km.
07.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Funrun 5 Km.

รางวัลและแบ่งรุ่น

รุ่น 5 km รุ่น 10.5 km รุ่น 21 km
ชาย  และ หญิง
อันดับ 1 อันดับ 2
และ อันดับ 3
– รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี
– รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี
– รุ่นอายุไม่เกิน 45 ปี
– รุ่นอายุเกิน 45 ปี
ชาย  และ หญิง
อันดับ 1 อันดับ 2
และ อันดับ 3
– รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี
– รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี
– รุ่นอายุไม่เกิน 45 ปี
– รุ่นอายุเกิน 45 ปี
ชาย  และ หญิง
อันดับ 1 อันดับ 2
และอันดับ 3
– รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี
– รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี
– รุ่นอายุไม่เกิน 45 ปี
– รุ่นอายุเกิน 45 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

[sp_wpcarousel id=”2662″]