ขอแสดงความยินดี นศ. มทร.อีสาน วข.สกลนคร นำเสนอผลงานเยี่ยม รับรางวัลถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในการประชุมเครือข่าย KM 9มทร.+2 ครั้งที่ 11 วันนี้ (23 ก.พ.61) เวลา 12.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (มทร.อีสาน ) จัดพิธีปิดการประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้ร่วมโครงการ พร้อมส่งมอบธงเจ้าภาพการจัดการประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยในช่วงเช้ามีการสรุปและนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี“ชุมชนนักปฏิบัติ” จำนวน 7 ชุมชนนักปฏิบัติ CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : บัณฑิตนักปฏิบัติ Hands-On CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : การสร้างงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ สู่การเป็น Thailand 4.0 CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง CoP 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : การสร้างนวัตกรรมจากทุนทางวัฒนธรรมสู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 CoP 5 การบริหารจัดการ : เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการ CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ยกระดับคุณภาพด้วยกระบวนการ Act (PDCA) CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.0 และพิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี โดยปีนี้ คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทำผลงานยอดเยี่ยม คว้ารางวัลไปถึง 2 รางวัล ได้แก่ บทความดีเด่นรางวัลเหรียญทอง ประเภทบรรยาย ผลงานการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติยุคดิจิทัล Thailand 4.0 : ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จำลอง จาก คณาจารย์และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโปสเตอร์ ผลงาน ตามรักษ์…อ้นหอม คืนผ้าย้อมมูลควาย จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร นับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการอีกเวทีหนึ่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *