ประชาสัมพันธ์ โครงการ ชมนุมนักประดิษฐ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า eCamp : Next Gen 2020, (22-26 ต.ค. 2563 นี้) จัดโดย คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)