8 ตุลาคม 2563 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในระดับปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาหน่วยงานร่วมกัน ในการนี้ อาจารย์ ดร.เสกสรร พลสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียริติบัตรให้กับผู้นำเสนอผลการดำเนินโครงการในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *