กสศ. ขอเชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสและสนใจเรียนต่อจนจบประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา สมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2564


ที่ประเภททุนสาขาวิชาที่รับสมัครทุนจำนวนทุนที่รับสมัครคุณสมบัติผู้สมัคร
1ทุน 2 ปี (เข้าเรียน ปวส./อนุปริญญา)สาขาวิชาช่างไฟฟ้าระบบราง25 ทุน1. สำหรับนักเรียน ม. 6 หรือ เทียบเท่า ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2563
2. ขาดแคลทุนทรัพย์ (มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือน ไม่เกิน 3,000บาท/คน/เดือน)
3. มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 2.50 กรณีเป็นนักเรียนทุนยากจนพิเศษฯ (CCT)
4. มีความสามารถพิเศษโดดเด่น เกี่ยวข้องกับสาขาที่รับสมัครทุน
สาขาวิชาพืชศาสตร์15 ทุน1. สำหรับนักเรียน ม. 6 หรือ เทียบเท่า ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2563
2. ขาดแคลทุนทรัพย์ (มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือน ไม่เกิน 3,000บาท/คน/เดือน)
3. มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 2.50 กรณีเป็นนักเรียนทุนยากจนพิเศษฯ (CCT)
4. มีความสามารถพิเศษโดดเด่น เกี่ยวข้องกับสาขาที่รับสมัครทุน
2ทุน 5ปี (เข้าเรียน ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา)สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง30 ทุน1. สำหรับนักเรียน ม. 3 หรือ เทียบเท่า ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2563
2. ขาดแคลทุนทรัพย์ (มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือน ไม่เกิน 3,000บาท/คน/เดือน)
3. มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 2.50 กรณีเป็นนักเรียนทุนยากจนพิเศษฯ (CCT)
4. มีความสามารถพิเศษโดดเด่น เกี่ยวข้องกับสาขาที่รับสมัครทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร และ สาขาวิชาที่รับสมัครทุนวิธีการสมัครทุน

นักเรียน/นักศึกษายื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของ กสศ. ได้ที่
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร โทร. 042 772 391

อ่านรายละเอียดเพื่อเตรียมการสมัครทุน และ ดาวน์โหลดใบสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ได้ที่

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร word

สอบถามรายละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา (ผู้รับผิดชอบโครงการ) โทร. 087-234-7853
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว (ผู้ประสานงานโครงการ) โทร. 08-1380-6104
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพวัลย์ ปัญญาแก้ว (ผู้ช่วยผู้ประสานงาน) โทร. 085-719-8795
นายรวี ภูบุญมี (ผู้ช่วยผู้ประสานงาน) โทร. 09-8161-5020

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *