วันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย          ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ บริษัท กลอรี่เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

          1. ร่วมมือในด้านบุคลากรและทรัพยากร เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และ  ผู้ประกอบการ

          2. ร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม หรือในสาขาที่ เกี่ยวข้อง

          3. ร่วมมือในการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมสู่ชมชน    

          4. ร่วมมือในการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

          5. ร่วมมือในการจัดฝึกอบรมสัมมนาให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และผู้สนใจทั่วไป

          6. ร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *