วันที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการ STEM/STEAM Education for High School 2021 ณ โรงเรียนบ้านวังยาง (วังยางวิทยานุกูล) อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบริการวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาในโรงเรียนสาธิตฯ แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตลอดจนเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา การสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ และการบูรณาการสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบ และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน ในการนี้ อาจารย์ขอบคุณ ไชยวงศ์ หัวหน้าโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *