วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพและการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของคณะ และมหาวิทยาลัยอีกด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณจิรพรรณ นวมโคกสูง บุคลากรชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มทร.อีสาน และคณะ พร้อมด้วยคุณสุเนตรา ทองจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการสภา มทร.อีสาน (ผู้แทนสายสนับสนุน) และ คุณอมร คำมูล หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในโครงการ โอกาสนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *