วันที่ 17-18 ธันวาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาทุนเพื่อการเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ ประเภททุน 5 ปี(ปวช.) รุ่นที่ 2 และประเภททุน 2 ปี(ปวส.) รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถด้านวิชาการส่งเสริมทักษะความรู้ในการอยู่ร่วมกัน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เเละสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองในอนาคตต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จำนง วงษ์ชาชม เลขานุการประจำอนุกรรมมาธิการวิทยาศาสตร์วิจัย เเละนวัตกรรมวุฒิสภา อาจารย์ ดร.มีเเสน แก่นชูวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ ดร.บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล คณะศิลปศาสตร์ เเละวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เเละ ทีมอาจารย์ ดร.ปฏิพงษ์ จงรู้ธรรม เป็นวิทยากร ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *