วันที่ 17 มีนาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งการพัฒนาการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในการนี้ ผศ. ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 350 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *