วันที่ 18 มีนาคม 2565 โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการบำรุงขวัญและกำลังใจของศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสหกรณ์จำลองประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสหกรณ์จำลองและธนาคารจำลอง ก่อให้เกิดการฝึกฝนทักษะทางวิชาชีพบัญชี และตระหนักถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมส่วนรวม ในการนี้ ผศ. ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตรให้ผู้บริหารและพนักงานดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสหกรณ์จำลอง และธนาคารจำลองตลอดปีการศึกษา 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *