ปฏิทินการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการจัดการศึกษา […]

ประกาศให้นักศึกษาสแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ (Line Application) ของรายวิชาเรียนเพื่อพบอาจาร์ผู้สอน

แจ้งนักศึกษา คณะอุตส […]

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษารับทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564

ตามที่ มหาวิทยาลัยเท […]

ปฏิทินการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ e Camp:Next Gen 2021

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณ […]

โครงการเสริมสร้างทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำงาน

วันที่ 23 มีนาคม 256 […]

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรง ปีการศึกษา 2564 สมัครผ่านระบบออนไลน์, สมัครด้วยตนเอง (18 ม.ค. – 31 พ.ค. 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทค […]

ประกาศการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศคณะอุตสาหกรรมแ […]

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลา […]

กิจกรรมผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พบนักศึกษา ครั้งที่ 1

วันที่ 1 ธันวาคม 256 […]