คอท.ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัส COVID-19 ชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัส ด้วยหลอดยูวีซีแบบแนวตั้ง

วันที่ 21 กรกฎาคม 25 […]

ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัส COVID-19 “ชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัส ด้วยหลอดยูวีซี แบบแนวตั้ง” ให้กับ โรงพยาบาลโพนนาแก้ว

วันที่ 5 กรกฎาคม 256 […]

คอท. ส่งมอบ “ชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัส ด้วยหลอดยูวีซี แบบแนวตั้ง” ให้กับโรงพยาบาลโพนนาแก้ว

วันที่ 5 กรกฎาคม 256 […]

โครงการชุมชนนวัตกรรมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการถ่ายทอดและสร้างชุมชนนวัตกรรมด้านพลังงานแสงอาทิตย์ระบบแปลงปลูกดอกดาวเรือง

วันที่ 6-8 เมษายน 25 […]

โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นเยาว์ e-Camp : Next Gen 2021 #15

วันที่ 6-9 เมษายน 25 […]

ร่วมจัดนิทรรศการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงานเปิดบ้านเพื่อท่องโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ณ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน

วันที่ 25 มีนาคม 256 […]

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Smart Start Up) สำหรับการแข่งขันในตลาดเชิงสร้างสรรค์กับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

   &n […]

โครงการเสริมสร้างทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำงาน

วันที่ 23 มีนาคม 256 […]

ลงพื้นที่ให้ความรู้ชุมชน ร่วมกับกลุ่มเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการยุวชนอาสา เฟส 2 ปีงบประมาณ 2564

   &n […]