วันที่ 18 มิถุนายน 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเพียร จรรสืบศรี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจในคณาจารย์ประจำหลักสูตร และมีเจตคติที่ดีต่อสถาบัน ในการนี้ ผศ. ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *