วันที่ 25 กันยายน 2564 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรเพท ปัญญาแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์จารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครอง นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Team ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาผู้รับทุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวทางในการปฏิบัติตนและเงื่อนไขในการรับทุน ตลอดจนทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็นนักศึกษาที่ดีของมหาวิทยาลัยและสังคม โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา แนวทางในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การป้องกันปัญหายาเสพติดและกฎหมายจราจร และจิตวิทยาในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *