วันที่ 23 – 24 กันยายน 2564 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สกลนคร จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากมูลโค โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรม และช่องทางการจัดจำหน่ายของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ กิจกรรย่อย “การอบรมการใช้เทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์และการบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์” โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการใช้เทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์และวิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านขัวขอนแคน อ.พังโคน จ.สกลนคร โดยอาจารย์วิมลสิริ มุสิกา หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์สาวิตรี บุตรศรี ผู้ร่วมวิจัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง อาจารย์บัญชา ล้ำเลิศ และ อาจารย์ ดร.อมร ดอนเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นวิทยากรในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *