วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคาร 12 (อาคารเรียนรวม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้เเจงนโยบายการจัดการศึกษา รายงานภาพรวมของการจัดการศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.เสกสรร พลสุวรรณ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร อาจารย์จารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รวมทั้งอาจารย์ ที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุม พร้อมให้การต้อนรับผู้ปกครองในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *