วันที่ 11-14 ธันวาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเละเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ก่อนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ณ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ให้แก่ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง อาจารย์ ดร.อมร ดอนเมือง ผศ.โอสถ คนซื่อ และ ผศ.ไพรทูล ไชยวงศา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นวิทยากร ในการนี้ อาจารย์จารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศแก่ผู้ผ่านการอบรมครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 26 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *