วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมการขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากร เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาองค์กร นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพต่อประเทศชาติต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากร ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *