วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายอเนกสรร วงศ์สาย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลพรรณานิคม พร้อมคณะฯ เข้าพบเพื่อหารือการเพิ่มพื้นที่ชุมชนนวัตกรรมการจัดการขยะ เฟส 2 ผ่านระบบ Smart Trash Bin for Smart City: STB4SC ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบาย Phu.Tai.Panna Nikom Smart City Model ซึ่งในการหารือดังกล่าวฯ ได้ให้คุณเยาวภา ราชคำ (MIS) ของคณะฯ ผู้พัฒนาระบบ คุณอภิชาต ราชคำ Project Manager ร่วมหารือและเตรียมการเพื่อวางแผน กระบวนการทำงานด้านต่าง ๆ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรองรับสำหรับจุดแจ้งเตือนที่เพิ่มขึ้น กระบวนการสร้างความตระหนัก และความร่วมมือของชุมชน โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 นี้ เพื่อเทศบาลพรรณานิคม จะเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการจัดการขยะต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *