วันที่ 16 มิถุนายน 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางในการศึกษา ระบบการเรียนการสอน และการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานพร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย บรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอน และอาจารย์จารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา บรรยายให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา 5 ด้าน อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *