วันที่ 23 – 26 มกราคม 2567 คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  หลักสูตรวิทยากรผู้ช่วย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดย ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มอบหมายให้ศุนย์บริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้แก่ ผศ.สำเนียง ลุนพัฒน์ อาจารย์พุทธชาติ ทองโคตร อาจารย์รัก สกุลพงศ์ และอาจารย์พุฒิพัทธ์ ราชคำ เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรวิทยากรผู้ช่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *