บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  มอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แก่โรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวด “สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน”  พร้อมทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท  ในโครงการเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2554 (PTT YOUTH CAMP 2011)  โดยมุ่งหวังให้เป็นการ “เปิดพื้นที่” และ “เปิดโอกาส”  ให้เยาวชนไทยเป็นนักคิด นักประดิษฐ์  คิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน  ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  รวมไปถึงการรณรงค์ให้สังคมไทย  “ตระหนัก” ถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า มีประสิทธิภาพ เพื่อชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน

ในโอกาสนี้ ผลงาน “เครื่องแยกเมล็ดมะเขือเทศเพื่อการขยายพันธุ์” ของนักศึกษาทีม SKC TEAM ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 70,000 บาท ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. ปวท. หรือเทียบเท่า) ภายใต้หัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชนบนวิถีชีวิตพอเพียง” โดยมีสมาชิกในทีมประกอบด้วย นายกรวิทย์ ทับทิม นายสิทธิศักดิ์ ราชคำ นายวัชรวงษ์ ศรีนุกูล นายวัชรศักดิ์ กุลวงศ์ และอาจารย์ปริญญา กิตติสุทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *