21 กันยายน 2563 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมและทำกิจกรรมกลุ่มนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีกันภายในกลุ่ม เกิดการเรียนรู้และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างนักศึกษาในโครงการ ผ่านการทำกิจกรรมเลี้ยงปลาในกระชัง นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนจากการจำหน่ายผลผลิตจากโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *