วันที่ 12 สิงหาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการวิจัย การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากมูลโค โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรม และช่องทางการจัดจำหน่ายของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  กิจกรรมย่อย “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลโค” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจ สีเขียว (BCG in Action) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านขัวขอนแคน อำเภอ     พังโคน จังหวัดสกลนคร โดยอาจารย์วิมลสิริ มุสิกา หัวหน้าโครงการวิจัยพร้อมคณะ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์อินทร์ธัชว์  ศรีบุตต์ และอาจารย์กนกกาญจน์ วรวุฒิ อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *