คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่” ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564 ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผลงานได้รับรางวัลดังนี้

          1. รางวัลชนะเลิศ  การนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย ผลงาน “สมรรถนะของเครื่องผลิตก้อนเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติ” โดย ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง ผศ.ดร.สมพร หงษ์กง และ ผศ.ดร.นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์

          2. รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ผลงาน “การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ เพื่อการจัดการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย หลวงปู่แฟ๊บ-สุภัทโท” โดย อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ หอมไกรลาศ และ อาจารย์ ดร.อนุชาวดี ไชยทองศรี

         3. รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มบริหารธุรกิจ ภาคบรรยาย ผลงาน “ต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หมู่บ้านราชผลคลอีสานในยุคดิจิทัล” โดย อาจารย์ ดร.สมพงษ์ วะทันติ อาจารย์ ดร.อนุชาวดี ไชยทองศรี อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ หอมไกรลาศ และ อาจารย์มานิตย์ สานอก

          4. รองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีภาค โปสเตอร์        ผลงาน “การศึกษาความแข็งแรงของรูปแบบโครงถัก สำหรับโครงสร้างสะพานรถไฟ” โดย อาจารย์ ดร.นิรุต อ่อนสลุง อาจารย์คุณานนต์ ศักดิ์กำปัง ผศ.ดร.สุริยา โชคเพิ่มพูน และ อาจารย์จารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ

          5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย ผลงาน “การศึกษาปัจจัยที่เหมาสมในการขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบ FDM” โดย อาจารย์ ดร.นิรุต อ่อนสลุง และคณะ  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *