วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพลิกโฉมหน่วยงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยด้านนวัตกรรมและผู้ประกอบการระยะ 5 ปี ระหว่าง ปี2565-2569 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนงานเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานให้ขับเคลื่อนตามเป้าหมาย และเพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจในแนวคิดการขับเคลื่อนหน่วยงานเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและผู้ประกอบการโดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรโครงการ ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *