เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้กิจกรรมนำเสนอรายละเอียดการเสนอของบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องปฎิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ผ่านการเสนอของบประมาณประจำปี ในรูปแบบการนำเสนอข้อเสนองบลงทุน ในการนี้ได้มีการถ่ายทอดนโยบายการเสนอขอและขับเคลื่อนโดยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย จากคณบดีและผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา และอาจารย์สมพงษ์ วะทันติ รองคณบดีฝ่ายแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *