วันที่ 27-29 ตุลาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยเพื่อสุขภาพและสร้างอาชีพเสริมในชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตเกษตร และพัฒนาอาชีพในตําบลชุมภูพร อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  ณ โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชนด้านการผลิตเกษตรปลอดภัย นำไปสู่การพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน โดย อ.เดือนรุ่ง สุวรรณโสภา หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยอ.อภิวัฒน์ ด่านแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม อ.นครินทร์ ศรีปัญญา วิทยากรด้านสมาร์ทฟาร์ม และอ.สงกรานต์ ชินบุตร วิทยากรด้านเกษตรปลอดภัย โดยมีนักเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านโคกสําราญพรสวรรค์ เเละประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมภูพร เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *