วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะทำงานหนุนเสริมด้านทักษะชีวิต คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมให้นักศึกษาทุนสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ในงานสายอาชีพชั้นสูง สำหรับนักศึกษาทุน กสศ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รุ่น 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงเกิดกระบวนการส่งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่สามารถนำไปพัฒนาและขับเคลื่อนในทุกมิติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน อันจะก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การสร้างนวัตกรรมเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติจากพลังงานแสงอาทิตย์ และการปล่อยลูกปลานิลและปลาดุก จำนวน 4,000 ตัว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *