วันที่ 18 ธันวาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูครั้งที่ 1 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพเเละการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเเละก่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยตอบรับตลาดเเรงงานที่มีเเนวโน้มเปลี่ยนเเปลงตลอดเวลา ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เเละโทรคมนาคม เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 60 คน   

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *