วันที่ 27 ธันวาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ. ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.สมพงษ์ วะทันติ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ ดร.มีแสน แก่นชูวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4  ณ ห้องประชุมทะเลบัวแดง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งสริมสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยได้รับเกียรติจากนายติณห์ เจริญใจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 นายอุเทน โชติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ นายพงษ์ศักดิ์ พูนะกูล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน นางสาวรรษิดา คนชุม ผู้แทนกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค นายวิทวัส การวิไลโรจนกุล ผู้แทนกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *