วันที่ 15-16 มกราคม 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการส่งเสริมทักษะและความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาทุน กสศ. นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมคือ การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน การติดตั้งอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้ Google Applications สำหรับการสนับสนุนการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ ผศ. ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *