วันที่ 16-18 มีนาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการเสริมพลังผู้นำชุมชนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคาร 12 มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดให้กับผู้แทนชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล โดยได้รับเกียรติจาก นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในการนี้ ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยมีผู้แทนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *