วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 105 คน ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง ส่งเสริมให้นักศึกษามีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเเละพัฒนาตนเองต่อไป ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *