วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเพื่อการเป็นนวัตกร กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในด้านการสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเพื่อการเป็นนวัตกร ณ ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุนนวัตกรรม สายอาชีพชั้นสูงได้รับความรู้ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ทูลธรรม อาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การสรรค์สร้างนวัตกรรม ฟาร์มอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ พลังงานสะอาด สู่การสรรค์สร้างนวัตกร” ในการนี้ ผศ.ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *