วันที่ 8 มีนาคม 2566 ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสหกรณ์จำลอง  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษา นำโดยอาจารย์ ดร.นิรุต  อ่อนสลุง  ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติและมาตรฐานวิชาชีพ  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรไพรริน อุปปิง อาจารย์ทิพวรรณ์ ศิริมาตร อาจารย์วิมลสิริ มุสิกา และอาจารย์สาวิตรี บุตรศรี ที่ปรึกษาศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ ให้เกียรติร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ (1) พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 สำหรับสมาชิกสหกรณ์ โดยมีนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น และขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 37 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงินรวมทั้งหมด 37,000 บาท (2) พิธีมอบทุนยอดนักขายดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 ทุนๆ ละ 500 บาท รวม 2,500 บาท และ (3) พิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติดีเด่น ทั้งนี้ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสหกรณ์จำลองเป็นศูนย์ฝึกทักษะบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านบริหารธุรกิจ และได้จัดกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันรวมเวลาทั้งหมด 12 ปี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *