วันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์กรสโมสรนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำของนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ชาระ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจกรรมนักศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง อาจารย์ ดร.เรืองชัย ตาแสง ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และ นางสาวจารุวรรณ ธาตุมี นายกสโมสรนักศึกษารุ่นที่ 16 เป็นวิทยากร ในการนี้ อาจารย์จารุวัฒน์  ถาวรไพศาลชีวะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 39 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *