เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบติดตามการเบิกจ่ายและติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนงาน กสศ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (EEF RMUTI-KPI SYSTEM) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนงาน กสศ. มทร.อีสาน (ทั้ง 4 วิทยาเขต) ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ EEF RMUTI-KPI SYSTEM และความรู้ด้านการสรุปประเมินผลโครงการ ในการนี้ระบบดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พัฒนาขึ้นโดยคุณเยาวภา  ราชคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับจากผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  แก้วอาษา คณบดี และอาจารย์ ดร.สมพงษ์ วะทันติ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *