คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชุมชน

    วันที่ 13 กุมภาพ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (OBE)

     วันที่ 12 กุมภา […]

โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการจริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดศรีคูณพัฒนา

   &n […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร

      วันที่ 7 กุมภา […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา และมอบช่อดอกไม้เแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา

      วันที่ 7 กุมภา […]

สาขาศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

     วันที่ 6 กุมภาพ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดนิทรรศการและกิจกรรมเวิร์คช็อป ในงานรวมน้ำใจไทสกล (งานกาชาด) ประจำปี 2567

     วันที่ 6 กุมภาพ […]

สโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.)

   วันที่ 1 – […]

สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.

      วันที่ 1 – 3 ก […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

     วันที่ 2 กุมภาพ […]