คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ รางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา จากการเข้าร่วมโครงการสร้าง NewGenReviewerContest

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ผลงานได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อผลงาน “โปรแกรมควบคุมระบบการจ่ายน้ำให้แปลงเกษตร”

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณาจารย์และนักศึกษา โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ชื่อผลงาน “โปรแกรมควบคุมเครื่องผสมน้ำคราม”

             คณะอุตส […]

คณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่”

   &n […]

ผู้บริหาร มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร พร้อมนักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชา เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

   &n […]

กิจกรรมการมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 17 กันยายน 25 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ฤทธิ์ โยธานัก นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาวิชาการ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับท่าน รศ. ดร.โฆษิต ศรีภูธร ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]