วันที่ 28 มกราคม 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ดำเนินการให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W ) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทดสอบและประเมินผลความสามารถทางภาษาอังกฤษของบุคคลทั่วไปที่กำลังจะก้าวสู่ตลาดแรงงาน อันเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ระดับ B1 และ B2 ด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทดสอบ จำนวน 32 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *