วันที่ 29-30 มกราคม 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงได้มีโอกาสเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรม และสถานการณ์จริง โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัชฌาวงค์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม นายศราวุธ ปัญญาสาร หัวหน้างานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นวิทยากร ในการนี้ ผศ. ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *