คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ ดร.ไพจิตร กุลตั้งวัฒนา เนื่องในโอกาสที่ได้รับโล่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ […]

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์  […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

       วันที่ 7-8 กุ […]

ทีมนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2564 Thailand INVENTORS’DAY 2021

       วันที่ 2-6 กุ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นในระดับชำนาญการของบุคลากรสายสนับสนุน

       วันที่ 3 กุมภ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

       วันที่ 29-30 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล

       วันที่ 28 มกร […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

       วันที่ 26-28 […]

คณะทำงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แผนงานแผนงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565

   &n […]

บริษัท ฟอร์มิกา จำกัด มอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา ให้กับโปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ และโปรแกรมวิชาวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิก์การแพทย์

       วันที่ 26 มกร […]